Hà Nội chuyển thẩm quyền tổ chức thi, xét tuyển viên chức cho Sở Nội vụ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/2/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-anhthu-2019-11-23-_thi-sinh-.jpg

Hà Nội chuyển thẩm quyền tổ chức thi, xét tuyển viên chức cho Sở Nội vụ. (Ảnh minh hoạ: Hữu Tiệp)

Quyết định công bố kèm theo danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Trong đó, có 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp; 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp được giao Sở Nội vụ thực hiện như: Thi, xét tuyển viên chức; tiếp nhận vào làm viên chức…

Quyết định cũng bãi bỏ 26 thủ tục lĩnh vực công chức, viên chức; chính quyền địa phương; thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục được công bố tại quyết định trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt theo quy định.

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/2/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cụ thể xem tại đây./.

Kim Thoa

Hà Nội chuyển thẩm quyền tổ chức thi, xét tuyển viên chức cho Sở Nội vụ (nguoihanoi.vn)