Hà Nội có thêm 43 thôn, tổ dân phố mới được thành lập thuộc 8 quận, huyện

Sáng 10/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các quận, huyện, thị xã năm 2022.

Nghị quyết đã thông qua việc thành lập, đặt tên với 43 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô gồm: Quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì, Mỹ Đức. Thông qua việc đổi tên 16 thôn, tổ dân phố thuộc 2 quận, thị xã Thanh Xuân, Sơn Tây.

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tổ chức chính trị xã hội được giao tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hà Nội có thêm 43 thôn, tổ dân phố mới được thành lập thuộc 8 quận, huyện
Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà trình bày Tờ trình tại kỳ họp

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết: Căn cứ thực tiễn tại một số địa bàn quận, huyện hình thành nhiều khu đô thị mới, tòa nhà chung cư cao tầng với quy mô số hộ gia đình lớn, vì vậy, cần thiết phải thành lập các tổ dân phố mới để nhân dân sinh hoạt trong tổ chức tự quản dưới sự quản lý của chính quyền địa phương.

Mặt khác, do việc tăng dân số cơ học dẫn đến quy mô số hộ gia đình ở các tổ dân phố cũng tăng theo. Vì vậy, cần thực hiện việc chia tách các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn để thành lập thôn, tổ dân mới có quy mô, số hộ gia đình hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền cơ sở và hoạt động tự quản của nhân dân tại địa phương.

Đối với các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ thực hiện việc xác nhập với tổ dân phố liền kề theo quy định và nhu cầu của tổ dân phố. Về phương án thực hiện: Thành lập 32 tổ dân phố phố mới từ các khu vực dân cư mới hình thành. Cụ thể, quận Thanh Xuân 1 tổ dân phố; quận Hà Đông 8 tổ dân phố; quận Hai Bà Trưng 1 tổ dân phố; quận Long Biên 3 tổ dân phố; quận Hoàng Mai 8 tổ dân phố; quận Nam Từ Liêm 6 tổ dân phố; huyện Thanh Trì 6 thôn.

Thành lập 10 tổ dân phố mới trên cơ sở chia tách các thôn tổ dân phố có quy mô hộ gia đình lớn hơn: Quận Nam Từ Liêm thành lập 4 tổ dân phố mới trên cơ sở chia tách 2 tổ dân phố của phường Mỹ Đình; huyện Mỹ Đức thành lập 6 thôn mới trên cơ sở chia tách 2 thôn hiện có thuộc xã Đồng Tâm.

Hà Nội có thêm 43 thôn, tổ dân phố mới được thành lập thuộc 8 quận, huyện
Quang cảnh kỳ họp

Thành lập 1 tổ dân phố mới trên cơ sở sáp nhập 2 tổ dân phố có quy mô hộ gia đình nhỏ gồm: Quận Hà Đông sáp nhập 2 tổ dân phố có quy mô hộ gia đình nhỏ để thành lập tổ dân phố thuộc phường Kiến Hưng.

Đổi tên 16 tổ dân phố, trong đó: Thị xã Sơn Tây đổi tên 1 thôn theo nguyện vọng của nhân dân; quận Thanh Xuân đổi tên 15 tổ dân phố thuộc phường Phương Liệt để thuận tiện cho công tác quản lý.

Qua thẩm định phương án và khảo sát thực tế tại các địa phương, UBND Thành phố nhận thấy quy trình thực hiện việc thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố mới được các địa phương thực hiện đúng quy trình, đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành quyết định thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới, đổi tên thôn, tổ dân phố, giao nhiệm vụ cho các sở ban, ngành và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ như ổn định tổ chức và hoạt động của các thôn, tổ dân phố, cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cái việc bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố theo các quy định của pháp luật.

Trần Vũ