Hà Nội công bố  kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào ngày 18/5

Nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố kế hoạch tuyển sinh của 30 quận, huyện, thị xã vào ngày 18/5/2023.

11_yeve.jpg

Hà Nội công khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào ngày 18/5 (ảnh minh hoạ)

Nội dung kế hoạch tuyển sinh của từng quận, huyện, thị xã bao gồm các nội dung cơ bản như: Địa bàn tuyển sinh của từng trường; chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường; đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh; quy định về số học sinh/lớp, số lớp của từng trường; quy định về hồ sơ tuyển sinh; phương thức tuyển sinh; thời gian tuyển sinh…

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh, phụ huynh học sinh có thể tra cứu để biết con em mình được phân tuyến theo học trường nào; chỉ tiêu tuyển sinh của trường là bao nhiêu; thời gian nào nhà trường bắt đầu tổ chức tuyển sinh; hồ sơ đăng ký tuyển sinh cần chuẩn bị những giấy tờ gì…

Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh học sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6. Phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến hoặc trực tiếp.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7.

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2023.

Toàn cảnh kế hoạch tuyển sinh của từng quận, huyện, thị xã sẽ được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Sở https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Kim Thoa

https://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-cong-bo-ke-hoach-tuyen-sinh-dau-cap-vao-ngay-18-5-71539.html