Hà Nội công nhận danh hiệu 14 làng nghề

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

anh.jpg

Làng nghề mây tre đan, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

Theo quyết định, thành phố Hà Nội đã công nhận 14 làng đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”. Trong đó, có 3 làng đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và 11 “Làng nghề truyền thống Hà Nội.

Ba làng đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”: Làng nghề mây tre đan thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì; làng nghề mộc Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ; làng nghề cắt may làng Táo, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ.

11 làng đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”: Làng nghề trồng đào, cây cảnh thôn Đông Thai, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín; làng nghề khảm trai thôn Trung, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề khảm trai thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề chế biến nguyên liệu khảm và khảm ốc trai thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề khảm trai thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề sản xuất khảm trai – sơn mài thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ – khảm trai thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề sơn khảm thôn Mỹ Văn, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; làng nghề cỏ tế mây tre đan thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên; làng nghề mộc dân dụng thôn Chanh Thôn, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên; làng nghề bánh cuốn Thanh Trì, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và được hỗ trợ 12 triệu đồng.

Mỗi làng được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và được hỗ trợ 6 triệu đồng.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 806 làng nghề và làng có nghề. Tính đến hết năm 2022, Hà Nội có 321/806 làng đã được thành phố công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống với 6/7 nhóm nghề của cả nước, bao gồm 48 làng nghề truyền thống, 273 làng nghề./.

Đình Thế

Hà Nội công nhận danh hiệu 14 làng nghề (nguoihanoi.vn)