Hà Nội: Đã xác nhận cho 337.071 lao động để được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết 30/6/2022, BHXH Thành phố đã xác nhận theo mẫu cho 2.898 đơn vị với 337.071 lao động để được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 30/6/2022, BHXH Thành phố đã xác nhận: Theo Mẫu số 02 (đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp) cho 2.631 đơn vị với 333.475 lao động để hỗ trợ tiền thuê nhà; theo Mẫu số 03 (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động) cho 267 đơn vị với 3.596 lao động để hỗ trợ tiền thuê nhà.
Hà Nội: Đã xác nhận cho 337.071 lao động để được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
BHXH Thành phố đã chi hỗ trợ bằng tiền cho 1.681.297 người lao động với số tiền hỗ trợ là 4.094 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tích cực triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; ngành đã triển khai rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (từ 5 ngày còn 1 ngày khi thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP; giảm 50% thời gian và chi trả theo Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với người lao động đang tham gia theo Nghị quyết số 116/NQ-CP) đảm bảo chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định.

Kết quả, tính đến tháng 6/2022, có 95.104 đơn vị, doanh nghiệp với 1.602.261 lao động đã được giảm mức đóng Quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với số tiền 627,9 tỷ đồng.

Về chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19: Tính đến tháng 6/2022, BHXH Thành phố đã giảm Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho chủ sử dụng lao động với 88.226 đơn vị, 1.544.660 lao động với số tiền giảm từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022 là 959,2 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (từ 1,8 – 3,3 triệu đồng): Tính đến ngày 31/12/2021, BHXH Thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ bằng tiền cho 1.681.297 người lao động, với số tiền hỗ trợ là 4.094 tỷ đồng.

B.D
https://laodongthudo.vn/ha-noi-da-xac-nhan-cho-337071-lao-dong-de-duoc-huong-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-143544.html