Hà Nội: Đảm bảo bình đẳng giới cho sự phát triển bền vững

Trong những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu bình đẳng thực chất giữa nam và nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, tạo môi trường để phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế và có nhiều cơ hội đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng và Thủ đô.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn những phụ nữ có hoàn cảnh rất khó khăn; vẫn còn tình trạng bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Tỷ lệ cán bộ nữ chưa đồng đều giữa các cấp, các lĩnh vực; định kiến giới còn tồn tại; một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên.

Theo đó, năm 2023, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tập trung vào một số nội dung như: Truyền thông, tuyên truyền, phố biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực và hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

Hà Nội: Đảm bảo bình đẳng giới cho sự phát triển bền vững
(Ảnh minh họa: BT)

Tại Hội nghị gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội, triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023, ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.

Trong đó nhấn mạnh: Đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố, năm 2023, một trong những mục tiêu đặt ra là tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt trong hoạt động can thiệp, giải quyết, trợ giúp, xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái;

Tiếp tục phối hợp trong tham mưu, đề xuất giải pháp, triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, mất việc làm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu góp phần giảm thiểu tình trạng xung đột, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Phát biểu tại Hội nghị này, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thể hiện qua Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới…

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, đó là nhờ tham gia của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Thành phố. Cho rằng, đây là một điều kiện thuận lợi để chị em được phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và đất nước, song Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng đề nghị mỗi người phụ nữ cần tiếp tục vươn lên, không ngừng trau dồi, nâng cao kiến thức để khẳng định vị thế, năng lực của mình.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/ha-noi-dam-bao-binh-dang-gioi-cho-su-phat-trien-ben-vung-154633.html