Hà Nội: Đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2023 – 2024 xác định mục đích chỉ đạo đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh Thành phố; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2023 – 2024 vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2023 – 2024.
Năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh... (Ảnh minh họa: T.P)
Năm học 2023 – 2024, Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh… (Ảnh minh họa: T.P)

Ban Chỉ đạo xác định mục đích chỉ đạo bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh Thành phố; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đồng thời tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo an toàn, công bằng, khách quan, công khai, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học.

Năm học 2023 – 2024, Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi, tuyển sinh; chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi…

Cùng đó, Ban Chỉ đạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực, chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh; tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức thi, tuyển sinh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, tạo thuận lợi cho thí sinh; đảm bảo bảo mật, chính xác thông tin đăng ký dự thi, dự tuyển của học sinh; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, các biện pháp an ninh, bảo mật tại các Điểm thi, Ban Chấm thi, Ban Chấm phúc khảo tự luận, Ban Chấm phúc khảo trắc nghiệm khách quan…

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 đúng quy định; báo cáo Ban Chỉ đạo việc thực hiện tổ chức thi, tuyển sinh và những vấn đề phát sinh…

T.P
https://laodongthudo.vn/ha-noi-dam-bao-du-cho-hoc-cho-hoc-sinh-155884.html