Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 3 thành phố trực thuộc Thủ đô

Hà Nội định hướng xây dựng ba thành phố thuộc Thủ đô ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội định hướng xây dựng ba thành phố trực thuộc Thủ đô ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam. Cụ thể, phía Tây là khu vực Hòa Lạc, Xuân Mai; phía Bắc là Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn; phía Nam là khu vực Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Các thành phố thuộc Thủ đô này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, logicstics, thương mại quốc tế, tài chính… hình thành các động lực, trung tâm phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội sẽ có 3 thành phố trực thuộc Thủ đô
Phân khu đô thị Hòa Lạc trong quy hoạch chung Thủ đô.

Đồ án cũng thể hiện mô hình phát triển đô thị của Hà Nội là chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm đô thị trung tâm (đô thị phía nam sông Hồng, đô thị Long Biên, Gia Lâm) và các thành phố phía Bắc, phía Tây…

Đặc biệt ở khu vực đô thị trung tâm, Hà Nội sẽ phục dựng, nâng tầm kiến trúc đặc thù “phố Pháp” gắn liền với các hoạt động kinh tế cốt lõi, trung tâm tài chính, thương mại quốc gia. Trong đó, ưu tiên phát triển ngầm tại khu vực này như tuyến phố trung tâm thương mại ngầm dẫn từ nhà ga Hà Nội, trung tâm dọc phố Trần Hưng Đạo kết nối với trục không gian sông Hồng.

Đồ án cũng định hướng phát triển các khu nghiên cứu, đào tạo trên toàn địa bàn Thành phố. Trong đó, khu đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất) có quy mô khoảng 1.000 ha, được định hướng là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, giáo dục chất lượng cao, xã hội và nhân văn.

Khu giáo dục đào tạo tại thị xã Sơn Tây được định hướng đào tạo lĩnh vực an ninh quốc phòng, văn hóa, du lịch. Khu giáo dục đào tạo tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) được định hướng là trung tâm giáo dục, nghiên cứu và các dịch vụ hỗ trợ giáo dục như trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, trung tâm hỗ trợ nghiên cứu cộng đồng, trung tâm dịch vụ.

Khu giáo dục đào tạo tại huyện Sóc Sơn, quy mô khoảng 200 – 300 ha, được định hướng phát triển thành cụm trường đào tạo, nghiên cứu phát triển ngành hàng không, logistic.

Cụm cơ sở nghiên cứu, giáo dục tại huyện Phú Xuyên, quy mô khoảng 200 – 300 ha, định hướng là khu vực đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ cao, nghiên cứu ngành y – dược – sinh hóa phẩm.

Sáng 8/12, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua dự thảo nghị quyết về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Tuấn Dũng