Hà Nội đạt tổng điểm PAPI cao nhất 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – PAPI 2023 diễn ra sáng nay, 2/4 tại Hà Nội, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chủ trì tổ chức.

img_7368.jpg

Các chuyên gia trao đổi về nội dung của PAPI. (ảnh: HNM)

Theo Báo cáo được công bố, Chỉ số PAPI năm 2023 của Hà Nội có 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm cao gồm: “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, đạt 5,4275; “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương”, đạt 5,6707 điểm; “Cung ứng dịch vụ công”, đạt 7,8486 điểm; “Quản trị điện tử”, đạt 3,9728 điểm.

Có 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “Trung bình cao” là “Trách nhiệm giải trình với người dân”, đạt 4,2760 điểm; 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm điểm “Trung bình thấp” là “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, đạt 6,7348 điểm; “Thủ tục hành chính công cấp tỉnh”, đạt 7,1611 điểm. 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “thấp” là “Quản trị môi trường cấp tỉnh”, đạt 2,8688 điểm.

Trước đó, Chỉ số PAPI 2022 của Hà Nội có 2 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “cao” gồm: “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, đạt 5,8254 điểm, “Công khai trong việc ra quyết định với người dân”, đạt 5,7770 điểm. 4 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “trung bình cao” gồm: “Trách nhiệm giải trình với người dân”, đạt 4,3707 điểm; “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, đạt 6,8007; “Thủ tục hành chính công”, đạt 7,3101 điểm; “Quản trị điện tử”, đạt 3,6578 điểm.

Trong khi đó, 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “trung bình thấp” là “cung ứng dịch vụ công” đạt 7,2294 điểm; 1 chỉ số nội dung nằm trong nhóm “thấp” là “quản trị môi trường”, đạt 2,9338 điểm. So với năm 2022, Chỉ số PAPI 2023 của Hà Nội tăng 0,0554 điểm (năm 2022 đạt 43,9049 điểm).

Phân tích dữ liệu PAPI 2023 cũng cho thấy, đói nghèo, việc làm và tăng trưởng kinh tế là ba vấn đề người dân quan ngại nhất. Trong số 10 vấn đề dẫn đầu tổng hợp từ hơn 40 vấn đề người dân nêu lên, đói nghèo được 22,39% người dân quan tâm; con số tương ứng đối với việc làm là 12,79%; đối với tăng trưởng kinh tế là 9,2%.

Kết quả khảo sát năm 2023 cho thấy những thay đổi tích cực về điều kiện tiếp cận internet của người dân và mức độ sử dụng các cổng dịch vụ công ở địa phương so với năm 2020. Mặc dù có tới gần 80% người dân tham gia khảo sát PAPI năm 2023 cho biết đã dùng internet tại nhà, song “khoảng cách số” trong tiếp cận internet giữa các nhóm dân cư khác nhau về giới tính, khu vực sinh sống, dân tộc hoặc tình trạng hộ khẩu vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Bên cạnh đó, kết quả PAPI năm 2023 cũng cho thấy đa số người dân chưa dùng dịch vụ công trực tuyến với chỉ khoảng 8,3% người được hỏi cho biết đã sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, và 7,6% sử dụng Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Một trong những lý do là lo ngại về quyền riêng tư (1/3 người đã dùng nêu lý do này).

Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 cho thấy trong số 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất, Thừa Thiên-Huế dẫn đầu với 46,0415 điểm.

PAPI là công cụ theo dõi hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước dựa trên ý kiến phản hồi của người dân, được thực hiện từ bên ngoài khu vực Nhà nước và có quy mô lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Báo cáo PAPI 2023 đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) từ năm 2009 đến 2023./.

 

PV

Hà Nội đạt tổng điểm PAPI cao nhất 5 thành phố trực thuộc Trung ương (nguoihanoi.vn)