Hà Nội đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong các tháng tiếp theo sau Tết.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 378/UBND-KSTTHC về việc tiếp tục tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Công văn nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong các tháng tiếp theo sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hà Nội đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Cán bộ phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) hướng dẫn người dân làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng.

Đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản, đề nghị tiếp tục vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Trường hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định và nguyện vọng của đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo kết quả tình hình thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 7/2/2024 và tiếp tục chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai hằng tháng theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

P.Ngân