Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được ban hành

Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm bắt và phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài… của Thành phố tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được thông qua bằng những hình thức phù hợp.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến về cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL theo Công văn số 348/CV-HĐ ngày 30/1/2024 về việc triển khai một số nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được ban hành
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh tại Trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Đối với các sở, ngành, đơn vị quản lý Nhà nước về lĩnh vực có các luật, nghị quyết mới được thông qua (Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin & Truyền thông, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội), Hội đồng đề nghị đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của sở, ngành trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Cùng với đó, ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, ngành; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm bắt và phản ánh kịp thời đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan báo, đài của Thành phố tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên về nội dung các luật, nghị quyết mới thông qua trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết và thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nội dung các luật, nghị quyết mới thông qua với hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất…

H.L