Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 28/2/2024 về việc Tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2024.

image001-1-.jpg

Kiểm tra, đánh giá an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh tại 12 Hàng Than năm 2023

Mục đích của tuyên truyền nhằm Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATTP đối với việc bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

Đồng thời huy động sự tham gia phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn Thành phố trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo đảm chất lượng, vệ sinh ATTP.

Theo đó, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn thực phẩm; nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; nội dung Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hành đúng về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng Thành phố nhằm hạn chế các vụ ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng, vệ sinh ATTP.

Tuyên truyền về thực trạng công tác ATTP và công tác triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm ATTP trên địa bàn Thành phố. Kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP; thông tin công khai và đấu tranh với các hành vi vi phạm ATTP. Tập trung tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tháng hành động về ATTP, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán…

Tuyên truyền các tấm gương điển hình của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; đồng thời, có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, sáng tạo, linh hoạt, căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân.

Công tác ATTP được tuyên truyền qua các hình thức như: Tuyên truyền trên báo chí; Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Hà Nội, Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; Tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền cổ động trực quan,…

UBND TP giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

Vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ATTP; thông tin gương người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn mình quản lý.

Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội chủ động thông tin công tác quản lý, triển khai đảm bảo ATTP; về kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm; ghi nhận, phản ánh công tác xử lý các hành vi vi phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (tin, bài, phóng sự, megastory, video clip…) về việc đảm bảo ATTP, đặc biệt trong Tháng hành động về ATTP, dịp Tết và mùa lễ hội năm 2024./.

Kim Thoa

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm (nguoihanoi.vn)