Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững, ngày 24/5, Sở Văn hoá và Thể thao ban hành kế hoạch số 234/KH-SVHTT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Dự kiến từ ngày 17-28/6/2021 sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề ảnh “Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá gia đình Hà Nội xưa và nay”. Ảnh minh hoạ.

Các hoạt động được tổ chức cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi gia đình và thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021). Cụ thể, dự kiến vào ngày 25/6/2021, Sở sẽ tổ chức hội nghị kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) và biểu dương các gia đình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn Thành phố năm 2021. Bên cạnh đó, từ ngày 17-28/6/2021 sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề ảnh “Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá gia đình Hà Nội xưa và nay” giới thiệu nét văn hóa của người Hà Nội xưa trong cách ăn, mặc, ở, đi lại, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, giữa gia đình và ngoài xã hội, nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; Giới thiệu hình ảnh triển khai công tác gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại quận, huyện, thị xã; Và công tác triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, vào ngày 17/6/2021, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc”. Thông qua toạ đàm nhằm nhấn mạnh việc xây dựng “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc” là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, của các gia đình và của toàn xã hội. Để mỗi cá nhân và toàn xã hội chú ý, quan tâm hơn đến công tác giáo dục đạo đức cho thanh, thiếu niên; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng hành vi đạo đức cho mọi công dân. Từ đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình học tập”.

Đặc biệt, nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) sẽ được tổ chức trên quy mô toàn Thành phố.

Các quận, huyện, thị xã tăng cương tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam gắn với “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” phù hợp với từng địa phương và tình hình dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ.

Sở cũng phối hợp cùng các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình vào thứ Hai ngày 28/6/2021 (Ngày Gia đình Việt Nam); Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; Tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp về Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật buôn bán người… trên hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn theo chủ đề trên các đường phố, các cơ quan, trường học, các điểm trung tâm của các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn; Xây dựng các phóng sự, tin, bài viết về Ngày Gia đình Việt Nam, “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” trên báo, Đài Phát thanh – Truyền hình, đài truyền thanh cơ sở; Tổ chức tọa đàm đối thoại với chủ đề “Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc” tại từng địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chăm sóc người già, người khuyết tật; văn hóa gia đình và việc xây dựng gia đình văn hóa; Tổ chức các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội Gia đình Việt Nam; Biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình, đặc biệt những người làm công tác gia đình ở cộng đồng; Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Sở Văn hoá và Thể thao cũng yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức gắn với “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tạo hiệu ứng truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Các hoạt động được tổ chức ở các cấp: Thành phố, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn với nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của từng địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Quyên Lê / nguoihanoi.com.vn