Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

Ngày 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc từ sau Phiên họp thứ hai (tháng 12/2022) đến nay.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các tài liệu, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến để làm rõ những nội dung quan trọng và đi đến thống nhất chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công việc theo kế hoạch.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, Ban Nội chính Thành ủy – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chuẩn bị trách nhiệm, nghiêm túc có chất lượng các văn bản, báo cáo.

Từ sau Phiên họp thứ hai đến nay, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực.

Nêu 4 nhóm kết quả nổi bật, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp thứ 20, 21, 22, 23; cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 27/4/2022, ngày 18/11/2022 và Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại Cuộc họp ngày 18/1/2022 về công tác giám định, định giá tài sản…

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành chức năng rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập, phục vụ quản lý, phát triển kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo phối hợp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo 46 vụ án, vụ việc; Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án). Ban Chỉ đạo đã bổ sung 21 vụ án/163 bị can, 3 vụ việc sai phạm xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trong các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay, các cơ quan chức năng đã ban hành 2 kết luận giám định phục vụ công tác điều tra 2 vụ án; phục hồi điều tra 1 vụ án, khởi tố mới 1 bị can; khởi tố thêm 1 bị can trong 1 vụ án; kết thúc điều tra 1 vụ án/1 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 1 vụ án/7 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án/9 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/21 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/15 bị cáo.

Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án theo Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn Công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 11/6/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng).

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất các kiến nghị, đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc trong thời gian tới; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý 1 vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng Thành phố tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các vụ việc, vụ án do Trung ương giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và ủy thác điều tra của Bộ Công an; phấn đấu đến hết Quý I/2023 kết thúc điều tra, xác minh 8 vụ án, vụ việc; đến hết Quý II/2023, kết thúc điều tra 10 vụ án, vụ việc, xét xử sơ thẩm 8 vụ án.

Ban Cán sự đảng UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo các sở ngành, cơ quan chức năng của Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ việc, vụ án theo Kế hoạch số 128-KH/TU. Trong đó, giao Ban Nội chính Thành ủy tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành lập Đoàn Kiểm tra và xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU; thời gian thực hiện trong quý II/2023.

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Cơ quan Kiểm tra, Thanh tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tốt hơn cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

“Thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cuộc họp ngày 18/1/2022 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy về công tác giám định, định giá tài sản; không lạm dụng công tác giám định, định giá tài sản. Tập trung phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các kết luận giám định, định giá tài sản đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-day-nhanh-tien-do-dieu-tra-truy-to-xet-xu-cac-vu-an-tham-nhung-153547.html