Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.

Trong phiên làm việc sáng 29/3, của Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn.

Cụ thể, HĐND Thành phố đã thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha. Điều chỉnh tên dự án, quy mô dự án, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 6 dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND Thành phố.

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Đại diện Ban Pháp chế – HĐND Thành phố trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình tại kỳ họp.

Đồng thời, đồng ý bổ sung danh mục năm 2024 với 217 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 929,86ha; bổ sung danh mục 27 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, với tổng diện tích 62,04ha; bổ sung danh mục 1 dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ với diện tích 0,3687ha.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND Thành phố, việc rà soát danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, quy định tại Luật Đất đai, nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như yêu cầu thực tế của Thành phố.

Các Ban HĐND cũng đề nghị UBND Thành phố làm rõ căn cứ đề xuất tiêu chí bổ sung danh mục đối với các dự án đầu tư công được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, tính khả thi của việc thực hiện danh mục trong năm (khi chưa được phê duyệt dự án chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án).

Làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc điều chỉnh tăng 27 dự án, giảm diện tích 11 dự án (trong khi căn cứ pháp lý không thay đổi so với thời điểm trình HĐND Thành phố tháng 12/2023), địa danh cấp xã thực hiện dự án tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đối với danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý, đối tượng thu hồi và bổ sung quyết định quy hoạch có liên quan đối với 5 dự án đăng ký mới thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm: Dự án Công viên văn hóa giải trí kết hợp cải tạo, bảo tồn vườn quả Từ Liêm và du lịch sinh thái nông nghiệp; dự án Công viên văn hóa nghỉ ngơi; dự án Công viên thực vật; dự án Công viên khoa học công nghệ cao; dự án Khu văn hóa giải trí đa chức năng công cộng đô thị), và 1 dự án thuộc địa bàn huyện Đông Anh (dự án Xây dựng khu đô thị mới G6) để đảm bảo đúng tiêu chí đã nêu trong tờ trình; căn cứ đề xuất điều chỉnh tăng diện tích thu hồi tại dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh.

Đồng thời, đối với nhóm các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành nhanh các thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao.

P.Ngân