Hà Nội: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm

Trong năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn…

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 7/3/2023 triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, thành phố Hà Nội đặt ra chỉ tiêu năm 2023 sẽ tuyển sinh và đào tạo khoảng 230.000 lượt người, trong đó trình độ cao đẳng 25.500, trung cấp 28.500, sơ cấp và dưới 3 tháng là 176.000. Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5% trở lên.

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, nhiều giải pháp được UBND Thành phố đề ra như: Thành phố sẽ rà soát, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyển sinh, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận học sinh tại các trường trung học sơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn để giới thiệu, tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ được Thành phố đẩy mạnh; gắn đào tạo với giải quyết việc làm, trọng tâm là đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, người sử dụng lao động; gắn chất lượng đào tạo nghề với ứng dụng công nghệ, đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hà Nội: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm
Ảnh minh họa

Hoạt động đào tạo nghề cũng sẽ gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và từng địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm bền vững cho người lao động. Đồng thời, Thành phố chủ trương sẽ đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ người học tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Giải pháp nữa cũng được tính đến trong năm 2023 là đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với mục tiêu phát triển các hoạt động trên môi trường số. Phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ được thúc đẩy. Học sinh, sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để hình thành, hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Cũng trong năm 2023, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư 4 trường cao đẳng công lập trực thuộc thành trường chất lượng cao, với một số nghề trọng điểm như: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh đó, 16 trường sẽ được đầu tư trang thiết bị đào tạo các ngành nghề trọng điểm theo các cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện Hà Nội có 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Riêng trong năm 2022, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tuyển sinh được hơn 250.000 lượt người, đạt 112% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 – 80%. Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ sơn ô tô, công nghệ ô tô, tự động hóa…

Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 của Hà Nội đạt trên 72%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 52,5%. Công tác đào tạo nghề được chú trọng gắn với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã hợp tác với gần 1.000 doanh nghiệp.

 

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/ha-noi-gan-dao-tao-nghe-voi-giai-quyet-viec-lam-153294.html