Hà Nội: Giải quyết việc làm cho trên 10.500 lao động trong tháng 2/2022

 Trong tháng 2/2022, toàn thành phố Hà Nội đã có 10.537 người lao động được giải quyết việc làm.

Trong tháng 2, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 10.537 lao động, giảm 383 lao động được tạo việc làm, tương đương giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tạo việc làm cho 3.106 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tền là 142,1 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 789 lao động, số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 6.642 lao động.

Hà Nội: Giải quyết việc làm cho trên 10.500 lao động trong tháng 2/2022
Kết nối việc làm trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm với 444 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 6.339 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 2.175 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 789 lao động; tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 3.834 người, kinh phí hỗ trợ là 100 tỷ động; tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.835 người.

Trong tháng, Sở đã thông báo 322 lượt công ty được chấp thuận tuyển dụng lao động là người nước ngoài; cấp mới 548 giấy phép; cấp lại 25 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xác nhận 46 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Xác nhận 844 văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có 1.186 chuyên gia, 292 thân nhân chuyên gia.

Đồng thời, Sở đã tiếp nhận khai báo, đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với 245 thiết bị 15 lượt đơn vị; tiếp nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu cho 82 đơn vị với 34.676 thiết bị nhập khẩu.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-tren-10500-lao-dong-trong-thang-22022-137024.html