Hà Nội: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đầy đủ, kịp thời

Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt, chi trả hỗ trợ cho người lao động. Chính quyền, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện cũng đã nhận thức trách nhiệm, tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ kịp thời và cũng linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh. Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho người lao động được đầy đủ, kịp thời.

Thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 13/8/2022, toàn thành phố Hà Nội đã chi trả kinh phí hỗ trợ thuê nhà cho 215.030 người lao động, với số tiền 111.966 triệu đồng.

Trong đó, đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng), đã có 2.697 lượt doanh nghiệp, với 206.128 lượt người lao động được chi trả số tiền 103.064.000 đồng. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng) có 394 lượt doanh nghiệp, với 8.902 lượt người lao động được chi trả số tiền 8.902 triệu đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022, Sở LĐTBXH Hà Nội đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đầy đủ, kịp thời
Phổ biến quy định phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 cho công nhân thuê trọ tại một khu nhà trọ ở địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh minh họa.

Trong đó, UBND Thành phố ủy quyền cho 30 quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Như vậy, thành phố Hà Nội giảm quy trình thực hiện và qua đó tăng trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả đảm bảo kịp thời, nhanh chóng.

Theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND, UBND thành phố Hà Nội cũng quy định trách nhiệm chung của UBND các quận, huyện, thị xã, sở ngành có liên quan. Cụ thể là UBND các quận, huyện, thị xã, sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp kịp thời với các cơ quan cấp trên để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện…

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công.

Để tổ chức triển khai kịp thời Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Sở LĐTBXH Hà Nội cũng đã tham mưu UBND Thành phố ban hành 4 văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Đồng thời, Sở LĐTBXH Hà Nội đã ban hành 4 văn bản gửi Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai cụ thể việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn Thành phố.

30/30 quận, huyện, thị xã; Bảo hiểm xã hội Thành phố; Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định 1426/QĐ-UBND của UBND Thành phố và nghiêm túc thực hiện.

Với trách nhiệm phối hợp, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã ban hành 02 văn bản hướng dẫn Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và thường xuyên đôn đốc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Theo Sở LĐTBXH Hà Nội, qua giám sát và nắm bắt, việc UBND thành phố Hà Nội phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt, chi trả hỗ trợ cho người lao động là phù hợp. Chính quyền, bảo hiểm xã hội các quận, huyện cũng đã nhận thức trách nhiệm và tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ kịp thời và cũng linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh.

Hiện nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến các chủ cơ sở thuê trọ đồng thời, chỉ đạo các cơ sở và người cho thuê trọ, thuê nhà tạo điều kiện cho người lao động xác nhận tình trạng đang thuê nhà, thuê trọ.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, đáp ứng sự mong chờ của người lao động.

Phạm Diệp

https://laodongthudo.vn/ha-noi-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-day-du-kip-thoi-144604.html