Hà Nội: Hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho học sinh THPT

Bắt đầu từ năm học 2023 – 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội giao quyền quyết định việc chuyển trường của học sinh cấp trung học phổ thông (THPT) cho các hiệu trưởng. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn thủ tục chuyển trường theo quy định mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn chi tiết về các quy trình chuyển trường và xét duyệt hồ sơ đợt đầu năm học 2023 – 2024 với bậc THPT. Theo đó, thủ tục chuyển trường gồm 7 bước.

Bước 1: Học sinh có nguyện vọng chuyển trường tìm hiểu thông tin về quy trình thủ tục và chỉ tiêu của trường có nguyện vọng chuyển đến trên trang web của trường.

Bước 2: Học sinh nộp đơn xin chuyển trường (theo mẫu) cho trường nơi đi để được cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào cổng thông tin chuyển trường tại địa chỉ http://chuyentruong.hanoi.edu.vn.

Hà Nội: Hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho học sinh THPT
Bắt đầu từ năm học 2023 – 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội giao quyền quyết định việc chuyển trường của học sinh cấp THPT cho các hiệu trưởng.

Bước 3: Trường nơi đi cấp tài khoản, mật khẩu và cấp bản phô tô (học bạ, danh sách trúng tuyển) cho học sinh.

Bước 4: Học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) gửi yêu cầu bằng cách đăng nhập vào cổng dịch vụ thủ tục hành chính tại địa chỉ http://chuyentruong.hanoi.edu…., chọn mục “Chuyển trường trong tỉnh” để làm theo hướng dẫn.

Bước 5: Đơn vị nơi đến xác nhận.

Bước 6: Đơn vị nơi đi xác nhận.

Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ. Trường nơi đến hoàn thiện hồ sơ và xếp lớp.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không phụ thuộc vào sách giáo khoa được lựa chọn khác nhau giữa trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến.

Học sinh THPT học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sau khi đã hoàn thành chương trình, được lên lớp trên thì được chuyển trường; khi chuyển trường nếu có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị (về chỉ tiêu tuyển sinh được giao, sĩ số, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT (nếu có), trình độ học sinh….) các đơn vị xây dựng quy trình giải quyết thủ tục chuyển trường, thủ tục xin học lại (nếu có) bảo đảm đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

T.P
https://laodongthudo.vn/ha-noi-huong-dan-thu-tuc-chuyen-truong-cho-hoc-sinh-thpt-159519.html