Hà Nội: Khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới

Chiều 20/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU, đến hết Quý III/2023; giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện Chương trình 04-CTr/TU đến Quý III/2023, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Theo đó, Hà Nội đã có 16/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); có 6 huyện phấn đấu đạt NTM nâng cao, gồm: Gia Lâm, Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Thanh Oai. Thành phố cũng có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về xây dựng xã NTM nâng cao, năm 2023, Thành phố giao các huyện, thị xã hoàn thành 61 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả, huyện Hoài Đức đã có tờ trình đề nghị thẩm định 9 xã. Các huyện, thị xã còn lại hiện đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số tiêu chí cơ bản đạt và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, năm 2023, Thành phố giao các huyện, thị xã hoàn thành 33 xã. Kết quả, huyện Hoài Đức đã có tờ trình đề nghị thẩm định 2 xã NTM kiểu mẫu. Các huyện, thị còn lại hiện đang tập trung hoàn thiện một số tiêu chí cơ bản, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, từ năm 2021 đến Quý III/2023, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình NTM là 53.271 tỷ đồng. Tổng kinh phí huy động vốn năm 2023 là 12.081,15 tỷ đồng; có 8 quận hỗ trợ các huyện xây dựng NTM kinh phí 648,2 tỷ đồng, trong đó, Tây Hồ đã hỗ trợ 6 huyện với tổng kinh phí 270,8 tỷ đồng; Long Biên hỗ trợ 128 tỷ đồng; Hoàng Mai hỗ trợ 85 tỷ đồng; Hoàn Kiếm hỗ trợ 63,8 tỷ đồng…

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình số 04-CTr/TU trên địa bàn Thành phố.

Nêu rõ mục tiêu, trong năm 2023, Thành phố phải có thêm 3 huyện (Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh) đề nghị Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 huyện còn lại (Ứng Hòa, Mỹ Đức) đạt chuẩn NTM; 61 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 33 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu… Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM, huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

Hà Nội: Khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị cần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM.

Trong đó, các huyện: Đông Anh, Gia Lâm cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM Thành phố và các sở, ngành để hoàn thiện báo cáo, hồ sơ huyện NTM nâng cao, phấn đấu trình Trung ương, trong tháng 11/2023. Huyện Thanh Trì đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ huyện NTM nâng cao, trình Thành phố, trước tháng 11/2023.

Các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao, huyện NTM nâng cao chưa đạt, cơ bản đạt theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và UBND Thành phố, phấn đấu trình Thành phố, trong Quý I/2024.

Huyện Mỹ Đức tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM Thành phố giải trình, hoàn thiện hồ sơ huyện NTM trình Trung ương, phấn đấu được công nhận trong Quý IV/2023.

Hoàng Phúc