Hà Nội: Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) TP Hà Nội.

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Hà Nội là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc BHXH TP Hà Nội ông Phan Văn Mến. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội bà Bạch Liên Hương là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP Hà Nội còn có 15 ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành chức năng của thành phố; đồng thời mời đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể cùng tham gia.

BHXH

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Hà Nội có trách nhiệm tham mưu UBND TP chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các chỉ tiêu Pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo này có trách nhiệm tham mưu UBND TP chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về BHXH, BHYT. Đây là yếu tố nền tảng để Hà Nội đạt mục tiêu có tỷ lệ giao dịch điện tử liên quan đến BHXH, BHYT đạt 100%; hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT hằng năm; tăng nguồn thu, giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH; phòng, chống tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT…

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phát triển số người tham gia các chính sách; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Thạch Vũ

https://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-kien-toan-ban-chi-dao-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-67442.html