Hà Nội: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ

Ngày 24/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2022, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022 với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 34 nhiệm vụ cụ thể.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo.

Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cũng chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; các giải pháp thu hút và giải ngân vốn đầu tư xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành phố; các chương trình công tác của Thành ủy và Đảng ủy Khối, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời chỉ đạo rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng đảng theo Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU, gắn với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, kịp thời đề ra những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp còn tồn tại…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn trong chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.

Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý 6 vấn đề trọng tâm Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần tập trung kiểm điểm, làm rõ và triển khai tốt hơn trong năm 2023.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, sau Hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và mỗi cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phải chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Trong tổ chức thực hiện, cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đạt kết quả cao nhất. Định kỳ kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Lấy kết quả khắc phục để đánh giá năng lực cán bộ và làm căn cứ để kiểm điểm trong thời gian tiếp theo.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-hieu-qua-thuc-thi-cong-vu-150581.html