Hà Nội: Phân luồng rác, đảm bảo tránh gây ô nhiễm môi trường

Để đảm bảo việc quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện phân luồng tạm thời một phần rác thải từ Khu xử lý Chất thải rắn Xuân Sơn về Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Từ ngày 7/2, một số người dân đã tập trung chặn không cho xe vận chuyển rác vào Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Đến nay dù Sở và chính quyền địa phương đã cố gắng tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân không tụ tập gây cản trở công tác tiếp nhận rác thải sinh hoạt về khu xử lý nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. Được biết, đây là những hộ dân trong ranh giới thu hồi đất của dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường còn vướng mắc trong phương án bồi thường, hỗ trợ.

Để đảm bảo việc quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn và khu xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành và Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong Khu xử lý, phun chế phẩm diệt ruồi, khử mùi, kiểm tra che phủ diện tích rác hở tại các vị trí tạm thời chưa tiếp nhận rác thải. Đồng thời, tiếp tục vận hành thường xuyên, liên tục, chuẩn bị kế hoạch và nhân lực sẵn sàng tiếp nhận rác thải ngay khi tình hình ổn định.

Hà Nội: Phân luồng rác, đảm bảo tránh gây ô nhiễm môi trường
Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Bên cạnh đó, thống nhất với các đơn vị vận hành thực hiện phân luồng tạm thời một phần rác thải về Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường chủ động triển khai, thực hiện phân luồng rác thải sinh hoạt về Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn trong trường hợp tình trạng ngăn chặn xe rác tại Xuân Sơn kéo dài.

Theo phương án phân luồng tạm thời, Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn tiếp nhận khoảng 639 tấn/ngày khối lượng rác phát sinh từ các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Hoài Đức. Nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn của Hợp tác xã Thành Công tiếp nhận phân luồng khoảng 100 tấn/ngày. Đối với khối lượng rác thải tồn lưu chưa được vận chuyển trên địa bàn các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường lưu chứa tại những điểm tập kết của địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo biện pháp để tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh phương tiện trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, kiểm soát danh sách xe vận chuyển, cam kết tuân thủ các quy định trong quá trình vận chuyển rác về Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn.

Tuấn Dũng
https://laodongthudo.vn/ha-noi-phan-luong-rac-dam-bao-tranh-gay-o-nhiem-moi-truong-152486.html