Hà Nội: Phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân

Ngày 5/1, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong – Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cùng các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và thành phố về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hà Nội: Phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện dân chủ theo chương trình, kế hoạch đề ra gắn với chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp Thành phố đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phản biện xã hội, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở.

Việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở nghiêm túc thực hiện.

Trong năm 2023, Bí thư Thành ủy có một cuộc gặp gỡ, làm việc với đại biểu, hội viên Hội Cựu chiến binh Thành phố và một cuộc tiếp xúc với thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố gặp gỡ, đối thoại trực tiếp một cuộc với công nhân lao động; với đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Các quận, huyện, thị ủy chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Năm vừa qua, Ban Chỉ đạo Thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 6 quận, huyện và 9 xã. Qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót của các đơn vị để rút kinh nghiệm hoạt động, ghi nhận, nhân rộng những cách triển khai sáng tạo, hiệu quả. Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã đã thành lập 31 đoàn kiểm tra đối với 147 chi, đảng bộ trực thuộc gồm 3 cá nhân; giám sát với 14 đơn vị.

Đáng chú ý, các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 3.145 công trình, dự án, phát hiện kiến nghị xử lý 210 vụ vi phạm; 208 công trình, dự án đã được xử lý, khắc phục kịp thời. Qua đó đã giúp cho việc đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và có hiệu quả cao.

Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng 4.047 cuộc, quản lý đất đai 1.026 cuộc, thực hiện dân chủ cơ sở 1.574 cuộc.

Thông qua việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hà Nội: Phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân
Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, với mục tiêu quan trọng là hướng đến quyền lợi của người dân một cách thiết thực, cần phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân bởi đây là cái gốc thành công khi triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo Thành phố cần truyền tải thông điệp đến Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chú trọng hướng đến các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực thuế, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai… nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch trong các lĩnh vực này.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính theo kế hoạch trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Hoàng Phúc