Hà Nội: Phát triển hạ tầng số, công nghệ số trong xây dựng Thành phố thông minh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, GRDP của thành phố Hà Nội năm 2023 ước tính tăng 6,11%. Đây là con số tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, năm 2023, Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch (Giảm số hộ nghèo; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm.

GRDP của Hà Nội tăng trưởng khá, ước năm 2023, GRDP tăng 6,11%; đầu tư xã hội tăng 9%, vốn FDI gần 2,9 tỷ USD, tăng 62,0%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%; lượng khách du lịch trong nước và quốc tế dự kiến vượt mục tiêu đề ra.

Thành phố có gần 26.500 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 6%). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán, đảm bảo cân đối chi ngân sách. Tổng thu dự kiến hơn 400 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20,0% so với năm 2022. Tổng chi dự kiến hơn 102 nghìn tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán đầu năm (91,1% dự toán điều chỉnh). Kim ngạch xuất khẩu ước 17,3 tỷ USD, tăng 1,0%; Kim ngạch nhập khẩu ước 44,2 tỷ USD, tăng 8,0%. Chỉ số CPI dự kiến dưới 4,5% – đạt mục tiêu đề ra.

Hà Nội: Phát triển hạ tầng số, công nghệ số trong xây dựng Thành phố thông minh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích dự kiến hết năm 2023 hoàn thành 1.005 công trình (382 cấp Thành phố; 623 cấp huyện); các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội phục hồi mạnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện, dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Thành phố tiếp tục chuyển đổi số, khoa học công nghệ. Chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước được chỉ đạo quyết liệt. Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện tiếp nhận quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được đẩy nhanh tiến độ, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã xây dựng dự thảo, đang xin ý kiến hoàn thiện. Thành phố quan tâm xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, trong đó, hoàn thành đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Cầu vượt nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch; khởi công đường Vành đai 4…

Cùng đó, Thành phố tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; hoàn thiện quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư… đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch.

Công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 125 dự án với diện tích 152,3 ha; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy điện rác Seraphin đưa vào vận hành năm 2024.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính PAR-Index 2022 tăng 7 bậc, chỉ số SIPAS tiếp tục giữ nguyên thứ hạng. Thành phố thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế; tổ chức triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình công tác, quy chế làm việc và phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính tại 11 đơn vị…

Đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn 4/23 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; vẫn còn nhiều nhiệm vụ chậm tiến độ; các chỉ số PCI giảm 10 bậc, PAPI giảm 3 bậc so với năm trước. Tình trạng thiếu nước sạch tại một số địa phương, khu vực; úng, ngập vẫn xảy ra thường xuyên; tình trạng cháy nổ trên địa bàn Thành phố còn nhiều nguy cơ, đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của….

Hà Nội: Phát triển hạ tầng số, công nghệ số trong xây dựng Thành phố thông minh
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII xem xét, cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng.

Năm 2024, Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Thành phố cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; hạ tầng số và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng Thành phố thông minh…

Thành phố dự kiến 24 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu, trong đó: GRDP tăng khoảng 6,5-7,0%; CPI dưới 4%; GRDP/người khoảng 160-162 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5-11,5%; giảm 300-400 số hộ nghèo…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành phố xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong mỗi nội ngành gắn với ứng dụng khoa học công nghệ.

Thành phố sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PARIndex, SIPAS…

Đồng thời, Thành phố phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; trong đó tập trung: Công nghiệp văn hóa Thủ đô; hạ tầng số và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng Thành phố thông minh…

Thành phố cũng xác định thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, Thành phố hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thực hiện sau khi được duyệt.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

P.Ngân