Hà Nội ra chỉ thị về gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Thành ủy, UBND Thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Đạt chất lượng, hiệu quả cao, hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân…

quận Bắc Từ Liêm có 76 thanh niên tiêu biểu lên đường lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của Thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của Thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, Thành phố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân…

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi. Đồng thời, cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-ra-chi-thi-ve-goi-cong-dan-nhap-ngu-va-tham-gia-cong-an-nhan-dan-nam-2024-160651.html