Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024).

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành đề án Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024).

Đề án nêu rõ, thông qua Lễ kỷ niệm sẽ tryên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng
Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực – Bộ Chính trị, Ban Bí thư nói chuyện qua điện thoại với cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sa.

Lễ kỷ niệm giúp cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ về thân thế sự nghiệp, quá trình hoạt động và những cống hiến to lớn của của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Đào Duy Tùng, phấn đấu học tập, lao động và cống hiến xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trên cơ sở đó, vào 9h ngày 13/5/2024, Thành ủy – Hội đồng nhân dân – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự chương trình, gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện một số tỉnh, thành phía Bắc; đại biểu thành phố Hà Nội; đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Đào Duy Tùng; đại biểu đại diện quần chúng nhân dân Thủ đô gồm đại diện cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện một số Ban liên lạc (các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Cựu chiến binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Cựu thanh niên xung phong, Anh hùng lao động) và đại diện văn nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, nhân chứng lịch sử và lực lượng vũ trang Thủ đô…

UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố triển khai thực hiện công tác tổ chức Lễ kỷ niệm theo Đề án.

Chủ động phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ theo Đề án; tổng hợp tình hình, tiến độ triển khai và công tác chuẩn bị, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/4/2024…

P.Ngân