Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hóa phi vật thể

Trong giai đoạn 2024 – 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

top-19-quan-pho-ha-noi-ngon-nuc-tieng-an-la-ghien-phan-2-05-1639125425-23532263.jpg

Đây là nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, UBND TP yêu cầu tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế tiềm năng: Du lịch văn hóa; Thủ công mỹ nghệ; Nghệ thuật biểu diễn; Thiết kế; Ẩm thực; Phần mềm và trò chơi giải trí.

Quan tâm phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản, Thời trang… phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố.

Trong đó, Hà Nội sẽ xây dựng Phương án phát triển du lịch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, với định hướng trọng tâm xuyên suốt là phát triển loại hình du lịch văn hóa trong năm 2024.

Xây dựng hồ sơ di sản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với một số ẩm thực tiêu biểu của Thủ đô như: Phở Hà Nội; Chè sen Tây Hồ.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2024 – 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cùng với phát triển các không gian văn hoá sáng tạo tại một số làng nghề tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hoá Hà Nội, Thành phố sẽ bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, du lịch, trung tâm thiết kế sáng tạo, trung tâm biểu diễn nghệ thuật quy mô quốc gia, tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế…

 

Việt Thương

Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hóa phi vật thể (nguoihanoi.vn)