Hà Nội sẽ tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2024

Thành phố Hà Nội xác định tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp là nội dung quan trọng, điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2024.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Kế hoạch nhằm thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1571-TB/TU ngày 16/2/2024, Chương trình công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND Thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố chỉ đạo kế hoạch tổ chức các hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Các doanh nghiệp cần chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động (ảnh minh họa)
Ảnh minh họa.

Các hội nghị nhằm tạo kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước; từ đó tháo gỡ trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Trong năm 2024, Thành phố dự kiến tổ chức 6 hội nghị đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn theo các chuyên đề. Cụ thể, hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố sẽ diễn ra trong tuần từ 18-21/3/2024.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến diễn ra trong tháng 4/2024.

Trong tháng 5/2024, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao…) dự kiến diễn ra trong tháng 6/2024.

Trong tháng 8/2024, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường dự kiến diễn ra trong tháng 11/2024.

UBND Thành phố giao các cơ quan tham mưu có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức; nội dung, kịch bản chi tiết hội nghị và dự thảo các bài phát biểu của lãnh đạo UBND Thành phố.

Các đơn vị thiết lập và duy trì hệ thống thông tin theo phương thức trực tuyến (zalo, website…) theo thời gian thực để tương tác, trao đổi và thu thập các phản ánh, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại, sàng lọc, phân nhóm đối với các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp (theo chuyên đề/ngành/lĩnh vực) và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố.

Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố phân công, tổ chức đôn đốc các sở, ngành, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung công việc để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức các hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả.

Thành phố xác định, đây là nội dung quan trọng, điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành của thành phố trong năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp theo lĩnh vực, chuyên đề thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững. Vì vậy, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

P.Ngân