Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong dịp Tết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, của người đứng đầu nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai ngay chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 theo hướng chỉ rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị trực thuộc; xác định rõ tiến độ, kết quả; cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 đúng tiến độ, chất lượng.

Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong dịp Tết
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương vui Xuân, đón Tết.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; xây dựng lịch công việc hằng tuần, tự đánh giá hằng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy định về giờ làm việc; các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn tác phong văn hóa giao tiếp, hội họp. Thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú của thành phố Hà Nội. Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ; nghiêm cấm lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 1/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn, đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chương trình công tác năm 2022 và theo phân công của Thành phố, của Trung ương; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2022, nhất là nhiệm vụ trên các lĩnh vực trọng tâm của thành phố; hoàn thành tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/1/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết).

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương vui Xuân, đón Tết; quan tâm hỗ trợ các đối tượng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trong và ngoài địa phương; vận động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.

Trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực Tết, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy, nổ; kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ năm mới và Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; khẩn trương triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng công việc chuyên môn, bảo đảm hoạt động thường xuyên ngay sau kỳ nghỉ lễ. Tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng xe công, thời giờ làm việc, đặc biệt tại bộ phận tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động kiểm soát việc uống rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông; không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức, các hoạt động mê tín dị đoan; gương mẫu và vận động gia đình, người thân vui đón Tết với tinh thần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của Thủ đô.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-siet-chat-ky-luat-ky-cuong-cong-vu-trong-dip-tet-150603.html