Hà Nội: Tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023

Trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, các cơ sở giáo dục công lập tại Hà Nội sẽ tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 để chờ quyết định của Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cùng các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023.

Theo nội dung văn bản, Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ sở giáo dục công lập tại Hà Nội sẽ tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 để chờ quyết định của thành phố. (Ảnh minh họa)
Các cơ sở giáo dục công lập tại Hà Nội sẽ tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 để chờ quyết định của thành phố. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai và các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

Dự kiến, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 12/9 để xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung trong đó có Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Trong ngày 31/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

T.P
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tam-thoi-chua-thuc-hien-thu-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-145380.html