Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và các sự cố, tai nạn xảy ra… Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã ban hành hướng dẫn số 148-HD/UBND về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

1651728470446.jpg

Diễn tập phòng chống thiên tai với sự tham gia của người dân tại Hà Nội. (ảnh: ĐBND)

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố năm 2024.

Đồng thời sẵn sàng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm thực hiện tốt mục tiêu: bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn về người, tài sản; đảm bảo đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Về nội dung của công tác tuyên truyền là tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai: Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chương trình công tác số 05 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 19/QGPCTT ngày 15/4/2024 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tại về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai;…

Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố là “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thành phố, địa phương và cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê để Nhân dân biết.

Tuyên truyền về Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5) và Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai của Việt Nam (từ ngày 15 đến 22 tháng 5) năm 2024 với chủ đề: “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai (Các loại hình thiên tai thường gặp, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng…).

Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều. Kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi… từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

Bên cạnh đó còn cần phải biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, ủng ngập… đồng thời phê bình những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập và tìm kiếm cứu nạn.

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm vào trước, trong mùa mưa bão và khi có sự cố thiên tai xảy ra./.

 

Kim Thoa

Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 (nguoihanoi.vn)