Hà Nội: Tăng cường kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới

Qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới còn nhiều thiếu sót, tồn tại và vi phạm các nội dung, quy trình kiểm định theo quy định. Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu phải tăng cường kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và nội dung tại văn bản số 6969/SGTVT-QLVT ngày 12/12/2022 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu phải rà soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 18/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định.

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới
Kiểm định phương tiện giao thông. Ảnh: Đinh Luyện

Thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 1920/TTr-PCN ngày 16/12/2022 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng xe, về kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Với Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị của Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới trên địa bàn khi có yêu cầu.

Đinh Luyện
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tang-cuong-kiem-soat-hoat-dong-kiem-dinh-xe-co-gioi-150580.html