Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm… các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, thay thế cho Chỉ thị số 10/CT-UBND Thành phố, ngày 2/5/2013.

Chỉ thị nêu rõ, Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại. Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm… các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài.

Đồng thời, chịu trách nhiệm rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp phép; bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép cho các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát quy trình cấp phép hành nghề, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền những nội dung bất cập.

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập
Sở Y tế Hà Nội được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập… (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại. Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm… các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài. Xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất các hình thức xử lý, xử phạt bổ sung phù hợp để tạo tính răn đe, ngăn chặn nguy cơ tái phạm đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. Mặt khác, các quận, huyện, thị xã cần có các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo đặc thù từng địa bàn.

Qua đó, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các cơ sở dịch vụ y, dược ngoài công lập hoạt động không phép, sai phép; tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề y, dược có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề trên địa bàn theo quy định. Tuyệt đối không để tình trạng cơ sở hành nghề y, dược không phép hoạt động. Công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về các tổ chức, cá nhân có vi phạm về hành nghề y, dược ngoài công lập để người dân theo dõi, giám sát.

Công an Thành phố phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở y, dược ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho Sở Y tế, Công an Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã về hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của những tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập theo quy định để bảo đảm tốt việc phối hợp trong công tác quản lý…

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã về việc cấp giấy phép lao động cho nước ngoài có địa chỉ cư trú, nơi làm việc, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-hanh-nghe-y-duoc-ngoai-cong-lap-152242.html