Hà Nội: Thế và lực ngày càng vững mạnh

Trải qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Thế và lực ngày càng vững mạnh và hình ảnh, uy tín, sức ảnh hưởng của Thủ đô tiếp tục nâng cao.

Ngày 26/10, Đoàn khảo sát (nhóm 5) Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 40 năm qua, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Hà Nội: Thế và lực ngày càng vững mạnh
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc – Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Đoàn khảo sát của nhóm 5 tiến hành khảo sát tại Hà Nội nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước; Đảng bộ thành phố Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc và trên 475.000 đảng viên. Do đó, những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong quá trình đổi mới nói chung, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị nói riêng cũng chính là thuận lợi, khó khăn đặt ra với Hà Nội.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trải qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Thế và lực ngày càng vững mạnh và hình ảnh, uy tín, sức ảnh hưởng của Thủ đô tiếp tục nâng cao.

Đảng bộ Hà Nội luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại”; luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước, do đó phải tiến hành “không ngừng”, “không nghỉ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Hà Nội: Thế và lực ngày càng vững mạnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm toàn diện, vừa sâu sát, cụ thể. Đây là nhân tố quyết định giúp Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất như tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; duy trì phát triển kinh tế – xã hội; phòng, chống đại dịch Covid-19…

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy tập trung lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm là những vấn đề cấp thiết, cấp bách đáp ứng yêu cầu của nhân dân, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng; Đồng thời tập trung triển khai các chủ trương lớn, đáng chú ý là lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nhờ phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân, Hà Nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giúp giải quyết hiệu quả nhiều việc mới, việc khó như giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội: Thế và lực ngày càng vững mạnh
Quang cảnh Hội nghị

Về các đề xuất, kiến nghị của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Chẳng hạn, chống tham nhũng, tiêu cực thì hiệu quả rõ, nhưng phòng thì hiệu quả còn “mờ”, cho nên phải tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí.

Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đánh giá cán bộ cũng rất cần thiết, phải thể chế hóa thật rõ về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm thì mới tạo động lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ. Ngay như vướng mắc trong xử lý các dự án có sử dụng đất, nếu Chính phủ tổng hợp, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề tháo gỡ được để tổ chức đấu thầu, đấu giá thì sẽ giải phóng được nguồn lực rất to lớn để phát triển đất nước…

Thay mặt Đoàn khảo sát, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cảm ơn Thành ủy Hà Nội đã hợp tác nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, đặc biệt là chuẩn bị làm việc của Đoàn khảo sát, kể cả hệ thống tài liệu và các cuộc làm việc.

Hoàng Phúc