Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Từ ngày 9/4 đến ngày 11/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 263/TB-UBND về việc treo cờ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng ba năm Nhâm Dần).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 9/4 đến ngày 11/4/2022.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-thong-bao-treo-co-to-quoc-dip-gio-to-hung-vuong-138248.html