Hà Nội: Thống nhất tăng thêm 70% tiền hỗ trợ lực lượng chống dịch Covid-19

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 309-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

 Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội từ TP đến cơ sở, thôn, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, TP về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo lắng thái quá; đặc biệt cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định trong khu vực cách ly tập trung, những nơi có dịch.
Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục kêu gọi, vận động hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ đối với công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng, tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn lực cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch, nhất là phục vụ việc mua và tiêm vắc xin cho nhân dân. Tuyên truyền các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch để nhân rộng.
Để bảo đảm kịp thời các chính sách đặc thù cho công tác phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu cấp bách với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và động viên kịp thời đối với lực lượng tuyến đầu, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của TP, Ban Thường vụ Thành ủy biểu quyết 100% thống nhất đối với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP về việc sử dụng ngân sách địa phương để tăng hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP thêm 70% so với mức hiện nay do Chính phủ và HĐND TP quy định; thời điểm áp dụng từ ngày 1-5-2021.
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND thành phố trình Thường trực HĐND TP xem xét thông qua để tổ chức triển khai thực hiện ngay việc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng mức, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí và báo cáo lại HĐND TP tại kỳ họp gần nhất của HĐND TP.
KT / nguoihanoi.com.vn