Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023 và 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Theo đó, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm 2023 là khắc phục hạn chế, bất cập trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2023; phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2024 – 2025, Thành phố thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá; xây dựng, phát triển Thủ đô cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công nhân lao động sản xuất, tích cực đóng góp của cải cho đất nước. 	Ảnh: B.D
Thành phố Hà Nội giao các Sở, ban, ngành tiếp tục thu hút đầu tư mới và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra tại các chương trình, kế hoạch của Thành phố thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị mang tính chiến lược phát triển dài hạn; các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội.

Thành phố giao Sở Công thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát tốt giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo cân đối cung cầu, nhất là cân đối về xăng, dầu và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng; kiên định mục tiêu kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.

Sở Công thương Hà Nội tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi và huy động lực tăng trưởng của xuất khẩu; phân tích cơ cấu hàng hóa, cơ cấu thị trường và tìm ra điểm nghẽn để có giải pháp cụ thể khắc phục đà suy giảm của xuất, nhập khẩu; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 6%.

Thành phố giao các Sở, ban, ngành tiếp tục thu hút đầu tư mới và mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư cả trong và ngoài ngân sách nhằm phát huy hiệu quả động lực tăng trưởng của đầu tư; rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục xu hướng tăng chậm lại của sản xuất công nghiệp, nâng cao sức mua hàng hóa và dịch vụ, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội định kỳ tham mưu tổ chức giao ban để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc với các nhóm vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách (giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đơn giá, định mức, công bố giá, các vấn đề về quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, cấp phép phòng cháy chữa cháy…).

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác lập quy hoạch; nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

P.Ngân