Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử

“Việc kiểm tra kết quả triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố cần tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, liên tục và đi vào chiều sâu. Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng theo chuyên đề ”.

Đó là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh tại Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra Thành phố về việc thực hiện các Quy tắc ứng xử năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 27/11/2023.

z4922302838435_26903a400fbf2007a6b40ba3b476b8fd.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/3/2023 UBND Thành phố Hà Nội về kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 480/QĐ-SVH&TT ngày 15/6/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các Quy tắc ứng xử năm 2023.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra Thành phố về thực hiện các Quy tắc ứng xử năm 2023 (QTƯX) được thực hiện từ ngày 3-8 đến 30-10 tại 22 đơn vị (trong đó gồm: 16 quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ứng Hòa và 6 sở, ngành: Khoa học – Công nghệ, Tư pháp, Ngoại vụ, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông).

Các đơn vị được kiểm tra chấp hành nghiêm túc theo Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND Thành phố, gửi báo cáo đúng thời hạn và đầy đủ nội dung theo đề cương yêu cầu. Triệu tập đầy đủ thành phần làm việc và phân công cán bộ, công chức, viên chức tiếp Đoàn kiểm tra. Trong quá trình làm việc đã có sự phối hợp thông qua việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; đồng thời báo cáo, giải trình làm rõ thêm những vấn đề mà Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Việc triển khai các mô hình thực hiện 02 Quy tắc ứng xử được các sở, quận, huyện, thị xã quan tâm. Đã triển khai hiệu quả 10 mô hình theo hướng dẫn số 35/HD-SVHTT ngày 09/4/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao.

Bên cạnh những mô hình do Thành phố phát động, các đơn vị triển khai hiệu quả các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương gắn với triển khai thực hiện các mô hình xanh, sạch, đẹp, văn minh, gắn với các phong trào của ngành giáo dục và đào tạo trong các trường học; các phong trào thi đua của MTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh…

Qua kiểm tra thực hiện, Đoàn kiểm tra biểu dương các đơn vị thực hiện tốt như: quận Đống Đa (mô hình “Xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp”; mô hình “Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả”); huyện Mê Linh (mô hình “Thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp”); huyện Thanh Trì (mô hình “Thi đua xây dựng thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng”); quận Hoàng Mai (mô hình Trạm rác văn minh); quận Ba Đình, huyện Hoài Đức (mô hình “Danh lam, thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu”, mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”)…

Bên cạnh những mặt làm được, Đoàn kiểm tra cũng nhận diện những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện 2 QTƯX tại các sở, ngành, địa phương. Nhiều đơn vị thực hiện niêm yết 2 QTƯX ở chỗ bị che lấp, chưa đảm bảo dễ nhìn, dễ thấy; chưa kịp thời thay thế, bổ sung những bản niêm yết bạc màu, cũ rách… Công tác tuyên truyền được quan tâm, nhưng chưa thường xuyên, liên tục, chưa phân loại được các đối tượng để tuyên truyền. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của 02 bộ Quy tắc ứng xử còn chưa cao…

z4922303920985_67f49bf212de21ad15059124b8ed0a2d.jpg
Quảng cảnh Hội nghị

Hội nghị nhất trí cao với báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử theo Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND Thành phố. Tại Hội nghị, các thành viên đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ, góp ý nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm tra đã thực hiện năm 2023.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng – Thành viên Đoàn kiểm tra cho rằng, việc kiểm tra kết quả thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố là hoạt động quan trọng và cần thiết, cần triển khai thường xuyên, liên tục và gắn liền với các yêu cầu thực tế tại các địa phương, trong đó đặc biệt là tăng cường kiểm tra Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với các vấn đề vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Ở một khía cạnh khác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường – Thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao vai trò tổ chức thực hiện của cơ quan tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra 02 bộ Quy tắc ứng xử (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội). Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hoạt động của Đoàn cũng như kết quả báo cáo thực hiện của các đơn vị được cập nhật thường xuyên, kịp thời; không chỉ tạo được sức lan toả trong phạm vi các đơn vị được kiểm tra mà còn tới các đơn vị chưa được kiểm tra. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử, chú trọng tới kiểm tra Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh trân trọng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp đầy trách nhiệm của các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra Thành phố về Quy tắc ứng xử năm 2023. Để phát huy hơn nữa hiệu quả trong thực tiễn, việc triển khai Quy tắc ứng xử của Thành phố cần gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố.

Ly Ly

Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử (nguoihanoi.vn)