Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị

Nhằm tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 02 quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021.

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2020.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các quận, huyện, thị uỷ; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể; UBND quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến với 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Thành phố Hà Nội (Ban hành tại Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25/1/2017 của UBND Thành phố Hà Nội). Phần thi tự luậngồm 02 câu hỏi dưới hình thức tự luậnvới nội dung tập trung đề xuất ý tưởng, các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”.

Theo kế hoạch, Cuộc thi sẽ diễn ra qua 2 vòng Sơ loại và Chung khảo. Các thí sinh tham gia hoàn thành bài thi trước 17h00 ngày 31/7/2021. Ban Giám khảo cuộc thi Thành phố tổ chức hoàn thành chấm chung khảo trước 17h00 20/8/2021 (Căn cứ tình hình thực tế, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh thời hạn nộp bài thi và những nội dung khác).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 Giải đặc biệt, 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 10 Giải khuyến khích cho Giải tập thể; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 20 Giải Khuyến Khích và căn cứ kết quả thực tế, Ban tổ chức có thể trao thêm các giải phụ cho Giải cá nhân.

Thời gian diễn ra tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào dịp chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Cuộc thi cũng nhằm mục đích định hướng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội. Qua đây có thể phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo áp dụng trong thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền những nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bảo Nhi / nguoihanoi.com.vn