Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo mô hình “Cầu thang pháp luật”

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 07/CV-HĐ về việc tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử tại thang máy các tòa nhà chung cư theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led là hình thức tuyên truyền mới. Qua triển khai cho thấy, mô hình này rất phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thời đại công nghệ số hiện nay và đã đạt những kết quả tích cực.

Để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử tại thang máy các tòa nhà chung cư theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố đã xây dựng, hoàn thiện 6 video tuyên truyền về các nội dung: Một số quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Một số quy định của pháp luật đối với vật nuôi; Quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông; Một số hành vi nghiêm cấm trong sử dụng không gian chung và riêng tại nhà chung cư; Cách sử dụng thang máy.

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo mô hình “Cầu thang pháp luật”
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống Covid-19 theo mô hình Cầu thang pháp luật tại thang máy các khu chung cư.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền 6 video nêu trên trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led.

Cụ thể: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp hiện đang thực hiện việc quảng cáo qua thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn Thành phố thực hiện việc tuyên truyền 6 video qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Trung tâm quản lý và Điều hành giao thông đô thị thực hiện việc tuyên truyền 6 video qua màn hình led thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải; Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên truyền trên thiết bị màn hình led thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên truyền nội dung của 6 video qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn có tòa chung cư lắp đặt thiết bị điện tử; Tuyên truyền trên các thiết bị điện tử, màn hình led (nếu có) và các hình thức phù hợp khác để tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

 

H.L