Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Ngày 16/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử. Ảnh minh họa: Internet.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, việc xây dựng văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến, tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh là mục tiêu xuyên suốt được Thành phố đặc biệt quan tâm, và chỉ đạo triển khai thực hiện.
Để thực hiện có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền thực hiện:
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tiếp tục thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng. Xây dựng mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa, văn hóa giao tiếp thân thiện của người dân với khách du lịch và văn hóa trong cộng đồng các khu chung cư.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là mục tiêu xuyên suốt được Thành phố đặc biệt quan tâm. Ảnh minh họa: Internet.

Mở rộng giao lưu hợp tác với các tỉnh, thành phố và các nước nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, vẻ đẹp, di tích, văn hóa, con người Hà Nội để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và phát triển du lịch.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa như xây dựng các biện pháp đồng bộ, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hoạt động và hành vi phi văn hóa; phối hợp các cơ quan trung ương và địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành những quy chế về nếp sống Thủ đô…
Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 2 Bộ Quy tắc ứng xử; lên án phê phán các hành vi thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.
Thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Người tốt –việc tốt” và phong trào của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành; đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ; đồng thời đề nghị các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và người nước ngoài đến với Thủ đô ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Thúy Nga/MASK