Hà Nội: Tiếp tục nâng cao mức sống cơ bản của hộ gia đình người có công

 Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao mức sống cơ bản của hộ gia đình người có công, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Đồng thời, các cấp, ngành phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 3/8/2018 của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 773-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch đề ra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, huy động toàn thể đảng viên, cán bộ, thanh thiếu niên thế hệ trẻ và nhân dân Thủ đô hưởng ứng tham gia; tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành; huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với người có công.

Hà Nội: Tiếp tục nâng cao mức sống cơ bản của hộ gia đình người có công
Chăm sóc người có công ở Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Ảnh rminh họa.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố đề ra một số chỉ tiêu cơ bản sẽ được thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ gồm: Vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” toàn Thành phố đạt 23.200 triệu đồng; tặng 3.021 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”; tu sửa, nâng cấp 75 công trình ghi công liệt sỹ; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở đối với 215 hộ gia đình người có công.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao mức sống cơ bản cho hộ gia đình người có công, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm có cuộc sống tốt nhất. Cụ thể là, nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, xây mới hoặc sữa chữa nhà ở, nâng cấp tiện nghi sinh hoạt. Khi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ốm đau hoặc qua đời, chính quyền, đoàn thể phải quan tâm hết sức chu đáo.

Các địa phương tiếp tục vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nhận phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” với mức từ 1.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, tặng quà bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả tặng quà không đầy đủ theo quy định.

 

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tiep-tuc-nang-cao-muc-song-co-ban-cua-ho-gia-dinh-nguoi-co-cong-137202.html