Hà Nội: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 10, để đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc quản lý biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả được Ban Chỉ đạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt.
Hà Nội: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy định, đồng bộ cả khối Đảng, Đoàn thể và khối Chính quyền. Kết quả thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và Thành phố.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố, Báo Hànộimới, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đến nay, đã tổ chức triển khai thi tuyển 7 chức danh tại 3 đơn vị làm điểm đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Trong năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố cho 854 thí sinh đảm bảo đúng quy trình, quy định; trình Thường trực Thành ủy phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với 150 thí sinh trên tổng số 184 chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã phê duyệt 76 chức danh cấp trưởng cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm thi tuyển tại 46 cơ quan, đơn vị. Đến ngày 10/2/2023, có 67/76 chức danh đã hoàn thành thi tuyển (đạt tỷ lệ 88%), trong đó, có 65 chức danh có người trúng tuyển (tỉ lệ 97%), 2 chức danh không có người trúng tuyển (tỉ lệ 3%). Đồng thời, tham mưu, đề xuất Chính phủ về mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị sau khi kết thúc thí điểm; Tổ chức lại mô hình của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND quận, huyện, thị xã và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2024.

Hà Nội: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo báo cáo tại Hội nghị

Về thí điểm, triển khai một số đề án, mô hình mới, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và đánh giá sơ kết thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Thành phố được triển khai thực hiện bài bản, có nghiên cứu cụ thể, quá trình làm có tính sáng tạo, qua đó, đã thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung công việc còn tồn tại, hạn chế, cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn trong năm 2024. Cụ thể, việc xây dựng định mức đơn giá là khâu mấu chốt, đột phá để chuyển sang cơ chế đặt hàng, tăng cường tự chủ; nhưng kết quả triển khai tổ chức thực hiện còn chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, việc xây dựng và quyết định chức năng nhiệm vụ các sở, ngành cũng còn chưa đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch. Theo Bí thư Thành ủy, đây là những vấn đề cần đánh giá rút kinh nghiệm để tập trung đổi mới, đẩy nhanh các công việc ngay từ đầu năm 2024.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2024, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trước hết là sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó, cần tập trung làm rõ, bổ sung, hoàn thiện các nội dung Bộ, ngành yêu cầu giải trình để sớm được thông qua và tổ chức thực hiện. Thứ hai, về nội dung vị trí việc làm, cần triển khai sớm, nhanh và đồng bộ. Thứ ba, quyết liệt triển khai định mức, đơn giá, trọng tâm là khu vực sự nghiệp, trước hết là danh mục sự nghiệp công có sử dụng ngân sách.

Hà Nội: Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Quang cảnh Hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, phải đẩy nhanh tiến độ và đặc biệt chú trọng bảo đảm các quy định pháp lý để sớm ban hành được định mức đơn giá.

Để khắc phục tình trạng chậm trễ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố làm rõ trách nhiệm đơn vị liên quan để đôn đốc thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Về nội dung phân cấp, phân quyền, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục rà soát bổ sung ủy quyền, quy trình nội bộ, tăng cường kiểm tra hướng dẫn. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ này đều phải bảo đảm đúng tính pháp lý, đúng chức năng, nhiệm vụ với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu phải thay đổi phương thức hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, theo hướng hoạt động như một doanh nghiệp để thu hút được các nhà đầu tư, phát huy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm.

Hoàng Phúc