Hà Nội tổ chức bồi dưỡng về công tác dân vận

Ngày 22/3, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về công tác dân vận năm 2024.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà cho biết, trong bối cảnh hiện nay, công tác dân vận cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, tư duy mới để hiểu rõ, hiểu sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề xã hội đang đặt ra. Qua đó tuyên truyền, vận động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, với khối lượng công việc lớn, tính chất ngày càng phức tạp.
Hà Nội tổ chức bồi dưỡng về công tác dân vận
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng về công tác dân vận.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trong đó, Thành ủy đặc biệt coi trọng và giao Ban Dân vận Thành ủy tham mưu, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dân vận các cấp. Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức bồi dưỡng về công tác dân vận hằng năm.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng, tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ dân vận ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức lớp học đề nghị học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp bồi dưỡng; phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu, sau lớp bồi dưỡng vận dụng hiệu quả những kiến thức được truyền đạt, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn phong phú được tổng kết, đúc rút trong quá trình công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề lớn, khó và mới nảy sinh từ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị với phương châm: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

Hà Nội tổ chức bồi dưỡng về công tác dân vận
Lớp bồi dưỡng về công tác dân vận năm 2024.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã nghe đồng chí Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Một số vấn đề về công tác dân vận trong tình hình mới”.

Chuyên đề cung cấp cho học viên những vấn đề mang tính lý luận, khoa học, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị.

Đây cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các địa phương, đơn vị trong triển khai công tác dân vận, góp phần hoàn thành những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Phúc