Hà Nội tổ chức Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ VII

Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII – năm 2024 nhận các tác phẩm được đăng, phát từ ngày 6/12/2023 – 5/12/2024. Lễ công bố và trao thưởng được tổ chức trong tháng 3/2025, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025).

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII – năm 2024.

Mục đích khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Giải còn tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội… Thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức hằng năm.

Hà Nội tổ chức Giải Báo chí xây dựng Đảng lần thứ VII
Đại diện nhóm tác giả được trao giải A Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ VI.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài ra, Giải cũng được trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; trao cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện Giải.

Về tác giả, là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Về tác phẩm, là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 6/12/2023 – 5/12/2024.

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII – năm 2024 được tổ chức trong tháng 3/2025, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2025).

Số lượng giải thưởng: Về tác phẩm có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích; về các cơ quan báo chí, có 2 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Giải Đặc biệt gồm: Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, tiền thưởng 100.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải.

Giải A gồm Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, tiền thưởng 50.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải.

Giải B gồm 30.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải C và Giải C Chuyên đề gồm 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải Khuyến khích gồm 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải.

Giải đồng hạng Xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu gồm 15.000.000 đồng và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.

Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo, nhưng không đạt Giải: Mỗi tác giả, hoặc nhóm tác giả được tặng 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải.

Đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện Giải được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội kèm theo biểu trưng Giải.

P.Ngân