Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về công nghiệp văn hóa

Chiều nay (14/8), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về “Phát huy vai trò, sức sáng tạo của báo chí nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa trong chiến lược xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo”. Tham dự hội nghị là các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/2/2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” đặt ra mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, bảo đảm phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao; Hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về công nghiệp văn hóa
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trong chiến lược xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo”.

Cùng với đó là dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình phát triển.

Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp, với cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng đặt rõ mục tiêu đến năm 2025 công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố. Đến năm 2030 công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác và đóng góp khoảng 8% GRDP của Thành phố.

Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về công nghiệp văn hóa
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trình bày chuyên đề về công nghiệp văn hóa Hà Nội – thành phố thiết kế sáng tạo và vai trò của báo chí trong thúc đẩy sự sáng tạo.

Thông qua việc truyền đạt, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Hà Nội cũng dành nhiều câu hỏi tới PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, trong đó nêu bật quan điểm đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình phát triển.

Đinh Luyện
https://laodongthudo.vn/ha-noi-to-chuc-hoi-nghi-chuyen-de-ve-cong-nghiep-van-hoa-159325.html