Hà Nội tổ chức Hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” lần thứ II năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 205/KH-SVHTT ngày 28/4/2021 về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2021, Sở Văn hoá và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ II – năm 2021.

Chung khảo hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” năm 2017.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao vị trí, vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố; củng cố kiến thức, kỹ năng trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Qua đây cùng nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể… đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào ở cơ sở; động viên, khích lệ các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương…

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao vị trí, vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố.

Đối tượng dự thi là các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Nội dung hội thi tập trung vào kiến thức hiểu biết, kỹ năng trong triển khai tổ chức và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện quy ước hương ước, quy tắc ứng xử…; Các kỹ năng ứng xử, xử lý các tình huống trong triển khai các nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; Khả năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào ở địa phương.

Tham gia vòng Chung khảo, Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Chào hỏi và năng khiếu, Kiến thức, Tình huống.

Hội thi được tổ chức qua 02 vòng sơ loại và chung khảo. Tại vòng Sơ loại, các thí sinh tham gia sẽ thể hiện 02 phần thi Năng khiếu và Hùng biện. Căn cứ kết quả vòng sơ loại, Ban Tổ chức lựa chọn 10 thí sinh tham gia chung khảo. Tại vòng Chung khảo, các thí sinh tham gia 03 phần thi: Chào hỏi và năng khiếu, Kiến thức, Tình huống.

Sở Văn hoá và Thể thao khuyến khích các đơn vị tổ chức cuộc thi cấp cơ sở căn cứ tình hình thực tế ở địa phương. Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã triển khai hội thi tại cơ sở và đăng ký thí sinh thi cấp Thành phố trước 30/6/2021. Vòng Sơ loại và chung khảo thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 7/2021 tuỳ thuộc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Kiều Anh / nguoihanoi.com.vn