Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Y tế tham mưu giải pháp phục vụ xây dựng một bộ Cơ sở dữ liệu y tế của Thành phố. Trước mắt tập trung triển khai đồng loạt 100% cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế; báo cáo về việc trang cấp, mua sắm máy đọc thẻ căn cước công dân cho các cơ sở y tế trong tháng 10/2022.

Mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký Văn bản số 3247/UBND-KSTTHC đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thành ủy Hà Nội bổ sung nội dung triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vào Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về “chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả và kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố, tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn; đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo 06 Thành phố thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại các cấp cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Rà soát bỏ căn cước công dân, sổ hộ khẩu giấy trong các thủ tục hành chính
Ảnh minh họa.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 từ nay đến cuối năm 2022, UBND Thành phố yêu cầu đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố (trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công của Thành phố và Hệ thống Một cửa điện tử dùng chung ba cấp của Thành phố), chậm nhất vào ngày 30/10/2022.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp nghiên cứu giải pháp tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu thập hồ sơ định danh điện tử cho công dân. Đẩy mạnh công tác thu thập hồ sơ định danh điện tử, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% công dân trên địa bàn Thành phố được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Ngoài ra, Công an Thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản, quán triệt tới toàn hệ thống chính trị tổ chức thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức để công dân hiểu được lợi ích, tiện ích của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID (công dân có thêm căn cước công dân điện tử trong thực hiện các giao dịch và dịch vụ công trực tuyến). Đồng thời, mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID theo cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”… nhằm thực hiện mục tiêu 100% công dân được cấp định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID, 100% công dân được cấp chữ ký số.

Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành của Thành phố tiến hành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là Chứng minh nhân dân căn cước công dân và Sổ hộ khẩu giấy/Sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính. Thời hạn hoàn thành trước tháng 12/2022. Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu việc tăng tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đưa vào tiêu chí chấm điểm cho từng cấp đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với việc triển khai cấp chữ ký miễn phí cho công dân, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10/2022.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố trong việc triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng căn cước công dân thay thế thẻ ATM trên địa bàn Thành phố, trong đó, trước mắt tập trung đối với đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp, các đối tượng an sinh xã hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10/2022.

Sở Y tế tham mưu UBND Thành phố giải pháp cụ thể phục vụ xây dựng một bộ Cơ sở dữ liệu y tế của thành phố Hà Nội, trước mắt tập trung triển khai đồng loạt 100% cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế, báo cáo UBND Thành phố về việc trang cấp, mua sắm máy đọc thẻ căn cước công dân cho các cơ sở y tế trong tháng 10/2022…

Phương Ngân