Hà Nội: Triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm phòng cháy, chữa cháy năm 2023

Hà Nội: Triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm phòng cháy, chữa cháy năm 2023

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 7/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2023 sẽ được triển khai thực hiện với 9 nhiệm vụ trọng tâm.

z4092953874428_c858206069a5124292b575b4bd18c0e3.jpg
Hà Nội triển khai Chương trình số 03/CTr-UBND với 9 nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh minh họa).

Nội dung trong Chương trình số 03/CTr-UBND nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Thành phố tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; trình độ, kỹ năng, khả năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới sâu rộng các tầng lớp nhân dân…

Cùng với đó, Thành phố siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Thành phố cũng tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn thành phố để chủ động trong công tác chữa cháy. Đồng thời, Thành phố kiến nghị các ngành chức năng, các cấp chính quyền giải tỏa kịp thời các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây bục bệ, cầu dẫn, dựng barie, hàng rào, treo bảng biển… gây cản trở hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp điều tra, khảo sát và cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn nước chữa cháy đối với các trụ nước chữa cháy, nguồn nước tự nhiên, bể nước trên ứng dụng Google maps.

Song song với kiện toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ…, Thành phố sẽ bố trí phù hợp lực lượng ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Hải Truyền

https://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-trien-khai-9-nhiem-vu-trong-tam-phong-chay-chua-chay-nam-2023-67502.html